Polityka prywatności Serwisu www.bionacodzien.pl

 1. Informacje ogólne:
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis: bionacodzien.pl, zwany dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:
  ASL-Time Stanisław Piórkowski z siedzibą w Orzyny 56A , 12-120 Dźwierzuty , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP7451333121 , REGON 510737415, e-mail: info@bionacodzien.pl.
 3. Zebrane dane osobowe są przechowywane na terenie Unii Europejskiej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodnie z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 5. Przetwarzamy danych osobowe dot. naszych Klientów/Użytkowników, w celu  świadczenia  naszych usług, w tym do zarządzania zakupami dokonanymi online w Serwisie Bio na co dzień,  w celu przetwarzania  zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów.  Ponadto przetwarzamy dane osobowe do rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy zakupu/realizacji zamówienia.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, ale w pewnym zakresie podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych służy głównie rejestracji w Serwisie, złożeniu i realizacji oraz  obsługi zamówienia.
 8. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane dot. sposobu płatności, w tym numer rachunku bankowego, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym na ich podstawie został dokonany zakup towarów w Serwisie bionacodzien.pl.
 10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz: polityka plików “cookies”).
 11. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług, a zwłaszcza wysyłki zamówionych towarów.
 12. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Do przekazanych danych przysługuje, w dowolnym momencie wgląd osobie , która je przekazała.  Osoba ta ma również prawo do modyfikacji  swoich danych, zażądania przeniesienia swoich danych lub zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych przez ASL Time Stanisław Piórkowski.  W każdym przypadku prosimy o kontakt na adres mailowy: info@bionacodzien.pl.
 14. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 15. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy prosimy o kontakt z nami: info@bionacodzien.pl.
 16. Użytkownik/ klient ma prawo do sprawdzania, poprawiania swoich danych osobowych , a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  W tym celu prosimy o kontakt mailowy: info@bionacodzien.pl.
 17. Użytkownik/klient ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek swoje dane przetwarzane przez ASL Time Stanisław Piórkowski z wyjątkiem następujących sytuacji:

– posiadania „otwartego zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo,

– posiadania nieuregulowanej płatności wobec ASL Time Stanisław Piórkowski, niezależnie od metody płatności;

– w przypadku dokonania zakupu, zachowamy  dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.bionacodzien.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce: „Kontakt”.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego nieprawidłowości odnośnie przetwarzania danych osobowych.